Xhamia Tatar Sinan Beg

Mosque

Mosque

Mosque
Ajo i përket llojit të një minarëshe ,,Sulltanike” xhamia është e njohur si Eski (Eski) xhamia e vjetër, e ndërtuar në vitin 1532 në mëhallën turke – Orta bunar, pra ku gjendet edhe sot. Ajo është ndërtuar nga blloqe saktësisht të përpunuar të verdhë guri. Tamburi i lartë rrethorë i jashtëzakonisht i lartë në kupolë dhe tamburi i vogël në mesin e kupolës së verandës që janë rrethore brenda dhe jashtë, si dhe zgjidhja e rrallë kalimtare brenda hapësirës ku luten nga i a.q friz i trekëndësheve turk në kupolë, ata e vënë në mesin e xhamive më interesante nga periudha e Hershme otomane, si dhe shembull i vetëm me zgjidhje të tillë arkitektonike në Maqedoni nga shekulli XVI.