Alpinizëm

Rrethina e Kumanovës ofrn fusha të pasura me florë, faunë dhe vegjetacion, të përsosura për të ecur, alpinizëm dhe avantura të tjera në të hapur në të gjitha sezonat. Kanioni i Bislimit është lokacion i shkëlqyer për të ecur ka dhe fusha të tjera të shkëlqyeshme në afërsi të qytetit.

SHPSHA Kozjak 2013 është asociacion lokal për promovimin e të ecurit dhe alpinizmit në rajonin e kumanovës dhe në gjithë Maqedoninë. Ky asociacion rregullisht organizon alpinizëm me udhëheqës, adekuat për turistat nga gjitha nivelet të aftësive për alpinizëm. Për më shumë informacione, vizitoni Fejsbuk faqen ose e-mailin për pyetjet tuaja.

Licencuar Mountain Guide: Martin Velickovski, +389 (0) 70 327 508