QKR “Kozjak”

MKC
Tel.: +389 (0) 31 422 935, +389 (0) 78 258 032
mkc.kozjak.kumanovo@hotmail.com

Drejtues: Mirosllav Krstevski

Qendra Kulturore për të rinj “Kozjak” – QKR “Kozjak” Kumanovë disponon me sallë për organizimin e programeve kulturore artistike, shfaqje teatrale, festivale, shfaqje skenike muzikore, tribuna, këshillime, prezantime, shfaqje të filmave dhe aktivitete tjera kulturore.

Kapaciteti i sallës është 265 ulëse me mundësi të vendosjes së 300 personave.