Shtëpia e Sokollanës

Sokolana
Shtëpia e Sokollanës e njohur, Sokollana popullore sot është objekti i rëndësishëm në qytet. Nga dokumentet e ruajtura mund të vërehet se është i ndërtuar shumë herët. Në mënyrë solemne iu është dorëzuar në përdorim Shoqatës Sokollana më 6 Shtator 1931. Projektin kryesorë e ka përgatitur arkitekti Momir Gorunoviq, ndërsa projektin për konstruksioni e mbulimit e ka përgatitur Vlladimir Antonov.