Roma Truba Fest

Trumpet FestTrumpet Fest

 

 

 

 

Nën organizimin e ansamblit të këngëve dhe valleve rome „Rushit Shaqiri“ nga Kumanova, tradicionalisht çdo vit, në fillim të muajit shtator mbahet Roma Truba Fest, me pjesëmarrjen e orkestrave frymore me renome nga Maqedonia dhe vende të tjera nga rajoni. Festivali i trubës përmes përkrahjes së Komunës së Kumanovës, e kultivon dallimin dhe kulturën të bashkësive etnike dhe veç më u bë festë e shënuar e qytetit.

Trumpet Fest

Trumpet Fest