Me Veturë

Autostrada Е-75: Udhëtimi rrugor deri në Beograd (Serbi)-400 km, përmes kalimit kufitar Tabanovc-13 km; Udhëtimi rrugor deri në Athinë (Greqi)-706 km, përmes kalimit kufitar në Gjevgjeli Bogorodica-170 km

Autostrada Е-871: Udhëtimi rrugor deri në Sofje (Bullgari) -205 km, përmes kalimit kufitar Deve Bari-70 kilometra

R1104: Udhëtimi rrugor deri në kalimin kufitar Pelincë-30 km

R1204: Udhëtimi rrugor deri në Shtip – 67 km