Pallas Garden

Palas Garden
Kozjaçka pa nr, Kumanovë
Tel.: +389 (0) 31 452 222, +389 (0) 78 204 187
restoranpalace@yahoo.com
Facebook
Restorant Pallas gjendet në dalje prej Kumanove, në rrugën për Shën Nikollë. Në vazhdimësi, në të njëjtin truall është Restorant Pallas, duke ofruar hapësirë për tarabë me kapacitet prej 120 ulëse, dhe hapësirë e mbyllur me kapacitet prej 170 ulëseve. Këtu mund të organizohen dasma, festime të ndryshme, seminare.