Rrethi i Kasapëve

Kasap
Sipas informatave të caktuara, ndërtesa Kasapski Krug është vepër e inxhinier Vladimir Antonov dhe është ndërtuar në mes të 1930 dhe 1934. Sipas projektit fillestar ishte një ndërtesë me një bazë trekëndore me një + 1 kat P, por në katin e nuk është ndërtuar plotësisht . Katin e parë përbëhej nga përmbajtja e interesit publik të tilla si tregti, hotelieri, kulturës, dhe kati i sipërm përmban zyrat administrative.

Struktura ka një hapësirë të atrium që është e arritshme nga dy hyrje të jashtme dhe për një periudhë të gjatë kjo hapësirë përmban dyqane të koncentruar të mishit. Më vonë, kjo zonë ka marrë përmbajtje të re me zgjidhje hotelieri, dhe sot është një vend për qytetarët e Kumanovës të bisedoj.

Kjo, si ndërtesat më të madhe publike dhe private projektuar nga Vladimir Antonov, reflekton trendet moderne arkitektonike në arkitekturën në këtë rajon.