Sheshi i Vogël

Square
Sheshi është një shesh në qendër të Kumanovës, i cili gjendet pranë sheshit qëndror të Sheshit të qytetit dhe është më i vogël në madhësi. Disa monumentet të rëndësishme që mund të shihet në këtë shesh janë: Monumenti i Revolucionit në këndin verilindor të sheshit, Qendra e kulturës “Trajko Prokopiev” në anën jugore të kufirit dhe qendra tregtare Suma në anën lindore. Në anën perëndimore dhe veriperëndimore të sheshi Qyteti dhe në anën veriore janë të a. q. “Dyqanet e Shkupit”. Monumenti i Josip Broz Titos është në këndin veriperëndimorë të sheshit. Gjithashtu, monumenti i dedikuar për LNÇ është në anën perëndimore të sheshit.