Me Tren

Tren
Prej

  • Shkup: tren direkt, 30-45 min, €1.5 një drejtim, €2.5 kthyese // 6:30, 8:20,16:18, 19:00, 22:14, 23:00
  • Beograd: tren direkt, 9 orë, €22 një drejtim, €34 kthyese // 07:45, 18:50

Deri

  • Shkup: tren direkt, 30-45 min, €1.5 një drejtim, €2.5 kthyese // 3:55, 5:27, 7:58, 16:50, 17:51, 20:27
  • Beograd: tren direkt, 9 orë, €22 një drejtim, €34 kthyese // 08:51, 22:45

Hekurudhat e Maqedonisë

Orari i Trenave

Stacioni Hekurudhor Kumanovë: +389 (0) 31 421 707