Kisha Shën Troica

Sveta Trojica

Sveta Trojica

Sveta Trojica
Kisha Shën Troica është kishë maqedonase krishterë ortodokse, e vendosur në qendër të Kumanovës, në afërsi pas Shtëpisë së Kulturës ,,Trajko Prokopiev” dhe shumëkatëshja. Kjo është një kishë më e re e ndërtuar pas sundimit osman, e dyta në qendër të Kumanovës, përskaj katedrales Shën Nikollës.

Për shkak se serbët lokalë ishin pranuar në kishën e Shën Nikollës, e kontrolluar ngaana e Egzarkisë Bullgare, ata vendosën për të ndërtuar një kishë për ta. Ata kërkuan ndihmën e qeverisë së Serbisë e cila sponsorizon vizatim e bërë nga arkitekti rus Vlladimir Antonov. Kisha është ndërtuar gjatë vitit 1901 nga Mihajllo Gjorgjeviq nga Dibra. Ikonostasi është bërë nga një donacion i Mbretëreshës Draga së Serbisë dhe ate ka shumë shenjtorët serbë siç janë Shën Sava, princi Lazar dhe Shën Uroshi.