Biblioteka “Tane Georgievski”

Library Library Library Library Library Library
Revolucioni Popullor 1, Kumanovë
Biblioteka: +389 (0) 31 413 443, +389 (0) 31 414 334
Departamenti për fëmijë: +389 (0) 31 413 883
Biblioteka Kumanovë

29 nëntori viti 1944 është dita e e mbledhjes së parë të dhomës Kombëtare të leximit “Tane Georgievski.” Është pranuar dëshira dhe nevojat e qytetarëve për librin, në qytetin në të cilin ka ekzistuar leximore, gati dy dekada më herët. Oficialisht, punën fillestare Biblioteka e shënon më 20 Tetor të vitit 1945 me fond prej 1300 librave çka i kanë dhënë si donacion qytetarët e Kumanovës.

Sot biblioteka disponon me fond prej 195 946 njësi bibliotekare. Nëse profilin e saj në fillim e pasqyronin librat dhe gazetat, sot ky institucion në të cilën mblidhen, përpunon profesionalisht, ruan, hulumton, prezanton dhe jep në shërbim material të llojllojshëm bibliotekar (libra, revista, gazeta, doracakë prej çdo lloj forme botime elektronike).

Në vitet e fundit janë bërë disa projekte, leximore informatike, leximore për të rritur, leximore për moshat më të vogla, numër i madh i librave.

Me programet e shumta që zhvillohen në hapësirat e bibliotekës, ajo paraqet qendër të dijes dhe hulumtimit, burim I informacioneve më të besueshme, si dhe vend për përmirësim intelektual dhe inspirim.

Biblioteka Orari i Punës
E hënë – E premte: 07:00 – 19:00
E shtunë: 07:00 – 15:00

Departamenti për fëmijë Orari i Punës
E hënë – E premte: 07:00 – 14:00