Monumenti i Batko Gjorgjisë

Batko
Monumenti i Batko Gjorgjisë, është vepër e skulptorit akademik Ruse Andonovski ishte vënë në vitin 2006 në sheshin e rindërtuar Jugosllavia e Re në kujtim të Batko Gjorgjisë – karakter urban sinonim i qytetit që pasqyron karakterin specifik dhe frymën pozitive të Kumanovarëve.