Kolona ndërkombëtare Artistike “Kumanovë”

Art Colony KumanovoArt Colony Kumanovo
Manifestimi I artit që I shënon fillimet e saja qysh në vitin 1974 dhe për ate numërohet si një ndër manifestimet kulturore më të vjetra me karakter ndërkombëtar në Kumanovë. Projekt I përbashkët I Muzeut Kumanovë I Komunës së Kumanovës që mbahet në muajin gusht, në peizazhin piktoresk dhe frymëzues të Qendrës Memoriale „Asnom“ në f. Pelincë, në fund të malit Kozjak, përgjatë lumit Pçinja. Më shumë se 600 artist të rëndësishëm nga e gjithë bota morën pjesë dhe donuan më shumë se 900 vepra arti në këtë kolonë artistike që me krenari mund të quhet brend i qytetit të Kumanovës.