Kompleksi Sportiv Sokollanë

Sokolana
Ndërtimi i kompleksit sportive Sokollanë filloi në vitin 2011. Kjo hapësirë i siguroi qytetarëve të Kumanovës poligon modern të atletëve me gjatësi prej 200 metrave, me 4 lenta, lenta për sprint, si dhe hapësirë për gjuajtje me gjyle, gjuajtje të shtizës dhe çekanit. Kjo hapësirë shfrytëzohet nga ana e shkollës, klubeve sportive si dhe nga ana e qytetarëve për rekreacion.

Poligoni i atletëve gjendet në rr. Tonko Dimkov , në oborrin e SHMK “Nace Bugjoni.”