Për Relaksimi

Shëtitorja Kej

Kej
Keji është vendi mirë i njohur në Kumanovë për rekreim dhe relaksim. Vizitorët munden të kënaqen në shëtitje përgjatë lumit Kumanovës, të kënaqen në atmosferën duke u ulur në ndonjërën nga karriget, ti shfrytëzojnë fushat e futbollit dhe tenisit, të ulen në kafenenë në Kej Barin, apo të kënaqen në kohë me familjet e tyre në sheshin e lojërave për fëmijë.

Parku i Sokollanës

Sokolana
Parku i Sokollanës është një park i bukur në afërsi të Sallës Sportive Sokollana dhe Kompleksit Sportiv Sokollana. Në park ka stole për relaksim, rrugica dhe sheshin e lojërave për fëmijë.

Banja e Vjetër

Stara Banja
Banja e Vjetër i njohur edhe me burimet ujë shërues. Kjo fushë më pare ishte një kompleks i madh me hotele , banja termale, pishinën e hapur, parkun dhe zonën rekreative. Tani shumica nga kjo fushë është pronë private, por ende është e hapur për opinionin. Këtu vizitorët mund të kënaqen në sipërfaqet e gjelbëruara të pajisura me stole dhe të shijojnë fuqinë shëruese të ujit termal të Kumanovës nga fontanat ekzistuese.

Vjetër Park

Old Park

SKAÇKOVCË

Skachkovce
Manastiri Shën Troica gjendet rreth 14 km juglindje nga Kumanova, Kompleksi i Manastireve Skaçkovcë është lehtë qasës me nji vozitje të shkurtë të çdo vizitori. Rrethina e bukur e bënë këtë rajon të pagueshëm. Ky lokacion është i rëndësishëm si objekt fetar, por Prota Pajko ka shndërruar vendin e vërtetë për rekreim për të gjithë vizitorët të cilët kërkojnë ditë në ajër të pastër, apo lokacion të përsosur për aheng familjar.