Monumentet dhe Përmendoret

Memorial Ossuary
Monumenti Kosturniku
House Museum of Hristijan Todorovski-Karpoš
Muzeu i Kristijan Todorovski-Karposhit
Monument to Fallen Airmen
Monumenti i Pilotëve të Vrarë
Batko Gjorgjija
Monumenti i Batko Gjorgjisë
Four Poles
Monumenti Katër Shtyllat
People's Revolution
Monumenti i Revolucionit
Josip Broz Tito Monument
Monumenti i Josip Broz Titos
People's Liberation War Monument
Monumenti i Luftës Nacionalçlirimtare të Kumanovës