Festival teatror ndërkombëtar “Ditët e Komedisë”

Days of Comedy
Manifestimi tradicional kulturor në Komunën e Kumanovës, që mbahet afërsisht dy dekada,gjithmonë në gjysmën e pare të muajit tetor, në INQK „Trajko Prokopiev“ në Kumanovë, qëllimi i të cilit është për inkurajimin e komedisë, si zhanër i veçantë, specifik për shfaqje. Në festival deri tani janë mbajtur mbi 150 shfaqje dhe kanë marrë pjesë të gjitha shtëpitë teatrale në Maqedoni, si dhe teatrot nacional nga Sofja, Beogradi, Novi Sad, Varazhdin, Zagreb dhe qytete tjera nga regjioni.