Eventent Kulturore Ndërkombëtare

Dancefest
Garë ndërkombëtare për Kërcim Modern “Dance Fest”
Art Colony Kumanovo
Kolona ndërkombëtare Artistike “Kumanovë”
Art Colony Karpino
Kolona ndërkombëtare Artistike “Karpino”
String Instrument
Festivali ndërkombëtar i orkestrave të mandolinave
Days of Comedy
Festival teatror ndërkombëtar “Ditët e Komedisë”
Photo Salon
Shfaqja ndërkombëtare e fotografisë artistike “Fotosallon”
Trumpet Fest
Roma Truba Fest