Shfaqja ndërkombëtare e fotografisë artistike “Fotosallon”

Photo Salon
Fotosalloni në organizim të Foto kino klubit nga Kumanova, paraqet ekspozitë të fotografive artistike nga karakteri I hapur pasi që marrin pjesë autorë nga e gjithë bota. Fotografitë e arritura janë me karakteristika speciale kulturore që e bëjnë ekspozitën me kualitet të lartë artistik. Interesimi I madh I dashamirëve të fotografisë artistike të numrit të madh të ekspozitave të fotosallonit, që me vite organizohen në galerinë artistike në Kumanovë në muajin tetor, e kthyen qytetin në qendër të njohur botërore për fotografi.