Me Aeroplan

Aeroporti i Shkupit, Aleksandri i Madh (24 km), +389 (0) 2 3148 333, http://skp.airports.com.mk

  • Nga Aeroporti i Shkupit me taksi mund të arrini në Kumanovë përafërsisht €25, 20 minuta vozitje.

Beograd (Serbi) Аеroporti, Nikolla Teslla (414 km), +381 11 2094000, http://www.beg.aero/en/strana/7671/dolasci

Nish (Serbi) Аеroporti, Konstantin i Madh (170 km), +381 18 8284582, http://nis-airport.com/en/

Prishtinë (Коsovë) Аеroporti, Prishtinë Ndërkombëtar (120 km), +381 38 5958123, http://www.airportpristina.com/

Selanik (Greqi) Аеroporti, Ndërkombëtar i Selanikut (230km), +30 231 098 5000, http://www.thessalonikiairport.com/

Sofje (Bullgari) Аеroporti, (230km), +359 2 937 2211, https://www.sofia-airport.bg/