Fusha Tenisi

Kej Fusha e Tenisit

Çdo ditë: 08:00 – 24:00

Çmimi për 1 orë shfrytëzimi të fushës tenisit:

08:00 – 15:00 – 200den.
15:00 – 20:00 – 250den.
20:00 – 24:00 – 350den.

Rezervimi për termin mund të bëhet në Kej barin, ose në telefonin: +389 (0) 72 314 541

“Shtëpia e Gjuetisë” Fusha e Tenisit

Çdo ditë: 08:00 – 24:00

Çmimi për 1 orë shfrytëzimi të fushës tenisit është 300den.

Rezervimi për termin mund të bëhet në recepcionin e hotelit “Shtëpia e gjutisë” ose në telefonin: +389 (0) 31 452 773