Teatri Kombëtar në Kumanovë

Theater
Pas iniciativës së dashamirësve të artit dramatik që i ka rrënjët e thella qysh prej periudhës në mes të dy luftërave botërore, në dhjetor të vitit 1944 formohet Teatri amator Qytetar, ku shfaqja e pare është zhvilluar në Qendrën e qytetit të Kumanovës. Në vitin 1947 Teatri mori fazën e ndërtimit dhe gjatë periudhës nga viti 1948 deri në vitin 1954 duke punuar si gjysmë profesional dhe më vonë si një institucion profesional. Në vitin 1954 mbyllet, si një akt I një politike të gabuar që në atë periudhë formohet në Shkup. Ndërprerja vazhdoi gjer në vitin 1959, kur grupi i entuziastëve, në kuadër të Universitetit Punëtor formojnë skenën e rinisë, puna e suksesshme mundësoi që në vitin 1961 të rivendoset Teatri në Kumanovë me sallë të re të ndërtuar teatrale dhe të gjitha hapësirat e nevojshme në të cilat ansambli punon sot e kësaj dite.

Në periudhën e kaluar deri më tani repertorit të Teatrit Kombëtar në Kumanovë janë përcaktuar vepra cilësore dhe vepra të njohura të autorëve vendas dhe të huaj.