Ekspozita e Piktorëve Kumanovarë

Fine Artists
Ekspozita „Artistët e vizatimit Kumanovar“ një herë në vit në Galerinë e Artit në Kumanovë, me rastin e Ditës së qytetit- 11 Nëntori, I bashkon të gjithë artistët akademikë në qytet dhe paraqet një pasqyrë të artit figurative vizatimorë nga brezat e ndryshëm të cilët punojnë në Kumanovë. Kjo traditë fillon nga Kjo traditë fillon nga grupi i pare i ekspozuar artistësh nga grupi I pare artistësh kumanovarë në vitin 1956, e cila së bashku me grupe të tjera të artit nga Maqedonia ndikojnë në formimin e skenës së artit bashkëkohor në Maqedoni.

Fine Artists