Muzei dhe Galeria

Museum
IK Muzeu i Kumanovë
Gallery of Icons
Galeria e Ikonave – Kisha Shën Nikolla
Art Gallery
Galeria e artit Kumanovë