Ngjarje Unike Kulturore në Kumanovë

Masquerade
Maskenball Kumanovar “Batko Gjorgjija”
Week of Culture
Java e Kulturës Shqiptare
Kokino
Mbikqyrja e Agimeve në Kokino
Fine Artists
Ekspoyita e Piktorëve Kumanovarë