Zerjtaritë në Kumanovë

Zejtaritë, esnafi dhe punë dore janë margjinalizuar në Kumanovë,

Zejtaria e farkëtarit është një nga zanatet më të vjetra që datojnë nga Epoka e Gurit.

Kjo zeje është një nga më të vështirat edhe përskaj fuqisë kërkon artë të madhe për hekur, metal, për ti dhënë forma të ndryshme. Shkathtësi e tillë e mjeshtërve për të mësuar nga më të vjetër, dhe I vetmi farkëtarë në Kumanovë, e ka trashëguar dhe mësuar nga babai i tij.

Vetëm farkë në Kumanovë, në Rrugë Leninova, dhe punëtori fletë metalike (djathtas)
Farkëtaria e vetme është në rr. Leninova në Kumanovë dhe Punëtori për fleta metalike

Kumanova është e njohur me zejarinë për opinga dhe këpucë.

Shoe Workshop
Shoe Workshop

Sot opingat shfrytëzohen për shoqatat e artit popullorë dhe si suvenire. Ende kemi mjeshtër të gjallë opingash që e ruajnë zejen për më të rinjtë.
Në Kumanovë akoma ekziston edhe zeja e lëkurës dhe shtavitjes. Duart e vlefshme të këtyre zejtarëve krijojnë dhe sajojnë prodhime të ndryshme nga lëkura.

Lëkurë-Fur Punëtoritë mbi Nagorichki dhe Iva Lola Ribar Rrugë
Punëtoria e lëkurës në rr. Ivo Lola Ribar (Rruga e Nagoriçit)

Zeja e orëndreqësve ka traditë të gjatë në Kumanovë. Akoma mund të gjenden orëndreqës.

Workshop Clock në Leninova Rruga
Duqani i orëndreqësve në rr. Leninova
Thurje Zanate
Zeja e thurrjes

Zeja e thurrjes është zeje kryesisht femërore. Ajo ka qenë shumë e përfaqësuar si zeje me të cilët veshjet janë thurrur me dorë dhe mekanikisht, ku më së shpeshti është përdorur leshi, kurse ndonjëherë edhe pej të leshtë. Në Kumanovë mundej të gjendej një dyqan i vogël i suvenirëve dhe veshjeve, veshje popullore me qëllim që t’u dëshmohet të huajve dhe vendorëve se është i përkushtuar ta ruaj traditën që ka ndryshuar shekuj më pas.

Me gjilpërë dhe ngjyra peri të vizatohet baza e bardhë duhet shumë kohë, durim, dëshirë, por nëse e dëgjon amanetin e lënë nga largësia për të mos e harruar lidhjen tonë, atëherë shpirti do të mbushet me entuziazëm për orendi, ngjyra dhe teknika.

Qepja është një nga zejet më të vjetra dhe me traditë shumëshekullore.

Gordana Mitkovska (Etno Beba) të përvijohet
Gordana Mitkovska (Etno Beba)

Në Etno Beba nga Kumanova, qepet veshje moderne që nuk bartet vetëm në Maqedoni, por në tërë botën.

leather02
leather01
Leather artizanale është një zeje tradicionale ende praktikohet në Kumanovë sot. Vanjo Kostic, i Kumanovës, është një nga disa mjeshtrit e mbetur të lëkurës në zonën e. Trajnuar në Arizona, SHBA, kjo zejtar prodhon një shumëllojshmëri të artikujve me dorë duke përfshirë keychains, rripa, afresket doganore, lëkurë përfundoi flasks ose shishe, dhe xhaketa. Të hetojë për më shumë informacion.