Shtëpia e Kulturës “Trajko Prokopiev”

Culture
Shtëpia e kulturës “Trajko Prokopiev” me aktivitetin e saj fillon në vitin 1980 . Disponon me hapësirë të përgjithshme prej 3.766 metër katrorë dhe jep kontribut të veçantë në pasurimin e jetës kulturore në Komunë. Kualitet të vakant në aktivitetin e Shtëpisë i japin aktivitetet amë, me çka mundësohen kushtet për krijimtarinë kulturore artistike të qytetarëve të Kumanovës. Me organizimin e shfaqjeve teatrale, koncerteve, ekspozita arti kolektive dhe individuale, ekspozita muzeale, të librave, manifestime letrare, programe filmike dhe video, akademi solemne, tribuna dhe aktivitete tjera të llojllojshme, Shtëpia e Kulturës është një tempull i vërtetë i kulturës në qytet që jep kontribut të madh për zhvillimin dhe kultivimin e këtij lloji të krijimtarisë.