Teatro dhe Kinema

Culture
Qendra për Kulturë “Trajko Prokopiev”
Theater
Teatri Kombëtar në Kumanovë
MKC
MKC “Kozjak”