Legjendat dhe Përrallat e Kumanovës

Batko Gjorgjija
Batko Gjorgjia
Four Poles
Katër shtyllat e Kumanovës
Lence Kumanovce
Lençeja nga Kumanova u kthye në Shtëpi