Festivali ndërkombëtar i orkestrave të mandolinave

String InstrumentString Instrument

Festivali ndërkombëtar i orkestrave të mandolinave është njëri ndër festivalet më të mëdha muzikore në Kumanovë dhe veç më numërohet si një manifestim kulturor tradicional në Komunën e Kumanovës. Ideja fillestare për organizimin e festivalit të mandolinave rrjedh prej grupit entuziast nga Kumanova, dashamirësit e muzikës me mandolina, OT „Mandolinistët Kumanovarë“ qëllimi i të cilëve ishte të promovohet dhe afirmohet tambura dhe muzika tamburike si pjesë e muzikës tradicionale maqedonase. Qëllimi i tyre jeton edhe pas një dekade nga mbajtja e festivalit, përmes përkrahjes nga vetëqeverisja lokale – Kumanovë, me pjesëmarrje në numër të madh të orkestrave tamburike me renome nga Maqedonia, Serbia, Mali i Zi, B dhe H, Kroacia, Sllovenia, Çekia, Austria dhe të tjera., çdo vit në muajin gusht, në sheshin e qytetit në Kumanovë.

String Instrument