Saltir Putinski

Saltir Putinski
Kur është fjala për habitshme krerët e njësisë bashkiake “Kumanovska” (ekzistuar nga viti 1944 deri 1965), personaliteti më i shquar është Saltir Putin, i cili ishte president i saj nga viti 1951 deri 1961. Ai është kredituar me sigurimin e një furnizim më të mirë me ujë duke ndërtuar një digë , sistemi Likovë hidro, vendosjen e linjës hekurudhore Kumanovë-Beljakovce, industrializimin e qytetit, dhe zhvillimin e minierave dhe bujqësisë në komunë.

Saltir Putin ka marrë pjesë në shkëputje luftëtar Kozjak (lokaliteti Uji i Ftohte, Kumanovë, 12 tetor, 1941 – ishte Malothi, 17 tetor, 1941) ishte një nga katër njësitë guerile në Maqedoni në vitin 1941.