Kolona ndërkombëtare Artistike “Karpino”

Art Colony Karpino

Art Colony Karpino

Art Colony Karpino

Art Colony Karpino

Art Colony Karpino

Art Colony Karpino
Manifestimi tradicional ndërkombëtar , fillimisht e organizuar në kompleksin e manastirit Karpino, e vendosur në fshatin Suv Ora. Për shkak të kushteve të pavolitshme të punës në kompleksin e manastirit të cilët rrjedhin nga për shkak të shembjes së të njëjtit, organizatori i kolonës artistike, Qendra multimediale „Karpino“ dhe Komuna e Kumanovës, e dislokojnë mbajtjen e kolonës në hapësirat e objektit hotelerik „Gracija“ në Kumanovë. Gjithsesi, kjo nuk i pengon artistët, përskaj aktiviteteve tjera, rregullisht ta vizitojnë kompleksin e manastirit, i cili siç thonë, edhe pse i shembur, ju jep inspirim të vërtetë dhe ofron energji të veçantë për krijimin e veprave artistike. Numër i madh i artistëve nga vendi dhe nga jashtë kanë marrë pjesë në këtë kolonë artistike që mbahet për më shumë se një dekadë në muajin korrik, derisa veprat artistike të tyre tradicionalisht shfaqen në ekspozitën artistike „Karpino“ që mbahet në nder të ditëve të Nëntorit në Kumanovë.