Info për Parkim

Parking Parking

Ekziston një zone e parkimit në qytet, “А-e kuqe,” që i mbulon rrugët vijuese:

 1. 11 Tetori
 2. Boris Kidriç
 3. Tërst
 4. Ilindenska
 5. Kirili dhe Metodi
 6. Revolucioni Popullor
 7. Vëllezërit Ribar
 8. Mosha Pijade
 9. Leninova
 10. Pionerska
 11. Parkingu para Hotel Kristallit
 12. Parkingu para qendrës për kulturë

Ka dy mënyra për pagesë:

*1. Me dërgimin e SMS mesazheve me numrin e regjistrimit të automjetit në 144 321.

Këto janë hapat e nevojshëm:

 • Dërgoni tekst KU000NN pa vende boshe ose shenja tjera
 • Do të merrni mesazh të kthyer për informacionin për kohëzgjatjen e parkimit tuaj
 • 10 para kalimit të afatit kohor, do të merrni mesazh se koha juaj për parkim do të kalojë
 • Nëse dëshironi të vazhdoni edhe një orë parkimin duhet që të dërgoni edhe porosi SMS

*Opsioni tekst është në dispozicion vetëm nga një numër telefoni të Maqedonisë!

2. Me blerjen e kartës për parkim.

Karta për parkim mund të blihet në secilën shitore ku ka ngjitësen siç vijon:

Parkim
Këto janë hapat e nevojshëm:

 • E plotësoni parking kartën, me çka me shenjën X e nënvizoni muajin, ditën, orën dhe minutat kur ja fillon parkimi
 • E leni parking kartën në brendësinë e xhamit të automjetit tuaj në vend ku mund të shihet

Koha maksimale për parkim është 2 orë.
Çmimi për një orë parkim është 30 (përafërsisht rreth 0,5 euro).

Koha për parkim:
Prej të hënës deri në të premten, prej orës 07:00-21:00
E shtunë, prej orës 07:00 deri 14:00
Të dielën dhe për festat shtetërore parkimi është falas.

Info Kontakt:
NP Kumanova-Parking
Rr. Branko Bogdanovski Gucman pa nr, Kumanovë
Теl.: +389 (0) 31 451 590
Zyra Parking: +389 (0) 31 424 003
Depo: +389 (0) 31 431 477
E-mail: kumanovoparkingkumanovo@yahoo.com