Shopping Tour Këpucësh

“Shopping Tour Këpucësh” është projekt I Zyrës për planifikim strategjik LER I Komunës së Kumanovës. Projekti parasheh promovime të kompanive të këpucterëve në Komunën e Kumanovës, që kanë prodhim vetanak dhe shitje të produktit final. Qëllimi I projektit është që të avancohet konkurrenca e industrisë së këpucëve në Komunën e Kumanovës.

Ideja e projektit buronte nga rëndësia dhe roli që industria e këpucëve në Komunën e Kumanovës e ka në zhvillimin ekonomik të qytetit. Në projekt janë bashkangjitur 8 kompani të këpucëve që kanë prodhim vetanak dhe shitje të prodhimit final.

Vizitorët e Kumanovës kanë mundësi të veçantë, përveç kënaqjes me bukuritë e qytetit dhe rrethinës së saj , ushqimit të mire dhe ndodhive të veçanta, të kenë eksperience unike në shopping të këpucëve me dizajn Italian dhe kualitet me çmime më të ulëta.

  1. Biana Trade
  2. Boss Cevli
  3. DSM Ortopedika
  4. Formentini
  5. Lejdi Shoes
  6. Shuster
  7. Tusevski Shoes